Werkwijze

Werkwijze

Inschrijving:

Zodra ik uw aanvraag heb ontvangen neem ik zo snel mogelijk contact met u op (uiterlijk binnen 3 werkdagen.) Hierna krijgt u van mij een bevestiging van inschrijving.  U kunt dan bij uw zorgverzekeraar aangeven dat u bij de zorg heeft ondergebracht bij de Coöperatieve kraamzorg groep (Coöperatie KZG) en dat de zorg wordt verleend door Kraamzorg Het Mooie Wonder.

Vanuit de Coöperatieve KZG. is er een contract met alle zorgverzekeraars, dus het maakt niet uit wie uw zorgverzekeraar is.

Ook kan er bij mij onverhoopt iets (overmacht) gebeuren zodat ik de zorg niet zelf kan uitvoeren. Dan zal ik zelf voor vervanging zorgen, zodat u altijd verzekerd bent van kraamzorg.


Intake:

Rond de 30 week van uw zwangerschap maak ik met u een afspraak om langs te komen voor een intake ter voorbereiding van de kraamtijd. Een intake kan zowel overdag als ‘s avonds ingepland worden.

Tijdens de intake bespreken we wat uw wensen zijn en wat u van mij kunt verwachten als kraamverzorgende.  Ook neem ik het LIP (“Landelijk Indicatie Protocol”) met u door. Het Landelijk Indicatie Protocol schrijft voor dat u recht op maximaal 49 uur kraamzorg verdeeld over 8 dagen (inclusief de dag van bevalling). Bij het invullen van dit LIP formulier zal een eerste indicatie van het aantal kraamzorg uren worden vastgelegd.  Mocht u eventueel een aantal dagen in het ziekenhuis moeten verblijven, dan gaan deze ziekenhuisdagen altijd van de kraamzorgdagen af, u wordt dan in het ziekenhuis al begeleid.


Bevalling:

Zodra u merkt dat uw bevalling gaat starten, is het fijn dat u alvast contact met mij opneemt, zodat ik mij kan voorbereiden om bij u te komen.

Bij een thuisbevalling zal ik de verloskundige ondersteunen. In overleg met uw verloskundige zal er worden besloten wanneer ik ook naar u toe zal komen. Voor de bevalling ben ik dus al aanwezig en zodra de baby er is blijf ik nog een aantal uren bij u om u te ondersteunen, de kraamvrouw te controleren, baby te verzorgen en om de kraamkamer weer op te ruimen.   

Ook als u een ziekenhuisbevalling heeft gepland dan is het fijn als u al contact met mij opneemt als u naar het ziekenhuis gaat, zodat ik mij ook kan voorbereiden op uw kraamperiode. 

Na de bevalling:

Na de bevalling en tijdens uw kraamperiode word weer een indicatie gedaan op het Landelijk Indicatie protocol om te kijken of de toegekende kraamzorguren nog moeten worden bijgesteld.  Dit zal altijd in overleg gebeuren met de verloskundige.

Na de bevalling is de kraamperiode aangebroken waarin bij u ik u zal begeleiden bij het verzorgen van uw baby, het doen van controles bij de kraamvrouw en de baby en het verzorgen van uw gezin.

Ik vind het belangrijk wat u van mijn organisatie en kwaliteit van mijn geleverde zorg vinden, zodat ik mijn zorgverlening kan optimaliseren.  Daarom zal er op de 3e dag van uw kraamperiode een collega kraamverzorgende met u contact opnemen om te horen of alles naar wens verloopt.

Na afsluiten van de kraamzorg:

Na afsluiten van de kraamzorg zal er digitaal een enquêteformulier aan u worden verzonden. Ik stel het zeer op prijs als u deze enquête invuld.

Werktijden:

Werktijden worden in overleg met u afgestemd.